การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่17

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันก็ยังอยู่ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เป็นวันที่ 2) มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ความสนุกเพลิดเพลินกับน้องๆ และได้รับความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กันไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)