ฝึกงานวันที่13

ปล่อยปลานิลที่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ? แวะไปดูอ่างเก็บน้ำหุบกะพง #สวยบรรยากาศดี ?เหมือนมาเที่ยวแต่จริงๆมาทำงาน ✌


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)