ฝึกงานวันที่13

วันที่18 สิงหาคม 2560

ร่วมมือกันทำประตูมู่ลี่ด้วยดอกรัก เพื่อตกแต่งศูนย์ฝึกให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)