ครั้งที่ 21: (23สิงหาคม2560)

วันนี้ 23 สิงหาคม 2560

          เรามาทำงานกันตามปกติเหมือนทุกวัน เซ็นชื่อเข้าฝึกที่โต๊ะพี่เลี้ยงเรียบร้อย ก็เช็ครายการงานวันนี้ และ ออกไปซื้ออุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติมทั้ง

  • กระดาษ flip chart
  • ฟิวเจอร์บอร์ด
  • กาว 2 หน้า

            ที่ร้าน 2B ข้างมหาวิทยาลัยเผื่อที่จะมาทำงานที่ยังเหลือให้เสร็จเรียบร้อย และบางชิ้นถึงกับแก้ทำใหม่กันเลยทีเดียว วันนี้พวกเรารวมเงินกันคนละ 100 บาทเผื่อใช้ในการซื้อของและตั้งใจจะรวมเงินกันทุกอาทิตย์ คนละ 100 บาทต่ออาทิตย์ หลังจากซื้อของเสร็จ ข้าพเจ้าก็มานั่งทำงานเอกสาร สักครู่ ก็มีเจ้าที่ที่ศูนย์นำงานมาให้ทำ คือ ทำป้ายมอบเงินช่วยเหลือ โดยข้าพเจ้าออกมาซื้อฟิวเจอร์บอร์ด อีกครั้ง และซื้อของกลุ่มตัวเองเพิ่มด้วย หลังจากทำป้ายช่วยเหลือเรียบร้อย ข้าพเจ้าก็ทำป้ายศุนย์ใหม่ เนื่องจากป้ายเก่าที่ติดอยู่บริเวณหน้าศูนย์เริ่มขาดแล้วเพราะทำจากกระเดาษ A4 หลังจากนั้นช่วงเวลา 12.00 น. ข้าพเจ้าขออนุญาตพี่เลี้ยงออกมายังเทศบาลและ สาธารณสุขเขต เพื่อที่จะมาขอรับข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและผู้สูงอายุโดยเฉพาะโดย รับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนเมื่อเสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าจึงออกมาพบกับ เจ้าหน้าที่ ที่ สาธารณสุขตรงประปา ก่อนเผื่อสอบถามข้อมูลผู้สูงอายุและเด็กพร้อมคำแนะนำในการเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์และได้แวะไปเอาเสื้อทีมตัวใหม่ของพวกเราที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย

          ภาพขณะไปขอข้อมูลผูสูงอายุและเยาวชนที่สาธารณสุขเขต ภาพถ่ายโดย นาย เอกรินทร์ สีเอก

                        ภาพขณะทำบอร์ด ภาพถ่ายโดย : นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                         ภาพขณะทำบอร์ด ภาพถ่ายโดย : นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                             ภาพขณะทำบอร์ด ภาพถ่ายโดย : นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                              ภาพขณะทำบอร์ด ภาพถ่ายโดย : นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เดินทางกลับ มหาวิทยาลัย เมื่อมาถึง ก็เข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องข้อมูลที่ได้มาวันนี้ ละ กับพี่เลี้ยงด้วย หลังจากนั้น เวลาประมาณ 16.00 น. ข้าพเจ้าก็ได้ช่วยพี่เลี้ยงทำงาน คีย์ข้อมูล SPSS เผื่อประเมินผลโครงการที่พี่เลี้ยงข้าพเจ้ารับผิดชอบอยู่

                จากนั้น 17.30 น. ข้าพเจ้าก็ทำความสะอาดศูนย์ฝึกก่อนกลับบ้าน ทั้ง ล้างจาน กวาดห้อง เนื่องจากวันนี้เป็นเวรทำความสะอาดของข้าพเจ้า ลืมบอกไปที่นี้เรามีการแบ่งเวรทำความสะอาดกันรับผิดชอบด้วย จากนั้นเวลาประมาณ 18.00 น. พวกเราจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับ ไปพักผ่อน

                 ภาพขณะคุยงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา  ภาพถ่ายโดย : นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                ภาพขณะช่วยพี่เลี้ยงทำ SPSS  ภาพถ่ายโดย : นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)