บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 23 วันที่ 23 ส.ค.2560

ในวันนี้ได้ช่วยกันทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมายทั้งวัน


ช่วยกันทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)