ฝึกงานวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560


เปลี่ยนหลอดไฟตามซอยเล็ก ให้สว่างยิ่งขึ้น


ติดตั้งไฟท้ายซอย


ตัดกิ่งไม้ที่ออกข้างถนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)