ฝึกงานวันที่16

22 สค 60

นิเทศน์ครั้งที่1 

สถานที่ ที่จัดนิเทศน์คือสำนักงานพัฒนาชุมอำเภอบ้านโป่ง

อาจารย์ที่มานิเทศน์ในครั้งนี้คือ อาจารย์ธงชัย ศรีเมืองครับ

อาจารย์ธงได้ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขในการทำงาน อาจารย์ธงอธิบายว่างานควรจะไปในทางไหน ควรแก้ไข ปรับปรุงตรงไหนบ้าง เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์

หลังจากที่อาจารย์ธงนิเทศน์เสร็จ พวกผมก็ได้ประชุมกัน ทำคำสอนที่อาจารย์ธงแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขงาน และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบว่าใครจะแก้ไขส่วนไหน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาชีพความเห็น (0)