บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2560

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดและคณะนักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี สะท้านวงการ

โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา นายกฤตนัน อุ่มเอิบ นางสาวอรณี พรหมน้อย นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ลแะคณะนักศึกษา ต้อนรับ เครือข่ายเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี โดยการนำของนางสาวนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศบาลท่ายาง จำนวน90ท่านศึกษาดูงานการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชุมชนเข้มแข็งเมื่อ20ส.ค.60 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด(บรรยากาศในการอบรมจากวิทยากร)


(บรรยากาศในการอบรมจากวิทยากร)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)