บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 8 ต.บ้านฆ้อง อ..โพธาราม จ.ราชบุรี