บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ในช่วงเช้าของวันนี้ทางคณะนักศึกษาได้ร่วมกับทางศูนย์ฝึกและชาวบ้านบ่อมะกรูดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมบ้านบ่อมะกรูด และเมื่อเสร็จจากภารกิจในช่วงเช้าแล้วทางคณะศึกษาได้ทำการลงสำรวจชุมชนและทำแบบสัมภาษณ์ โดยให้นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ เป็นพี่เลี้ยงในการพาคณะนักศึกษาลงไปในพื้นที่ของหมู่ที่ 8 และหลังจากการลงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยทางคณะนักศึกษาได้กลับมาที่ศูนย์ฝึกเพื่อรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลตามที่ทางสาขาได้กำหนดงานมาให้

(ทางคณะนักศึกษาทำการยืนต้อนรับคณะศึกษาดูงาน)

(คณะนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมและได้แนะนำตัวต่อคณะศึกษาดูงาน)

(บรรยากาศบางส่วนของการอบรมจากวิทยากร)

(บรรยากาศบางส่วนของการอบรมจากวิทยากร)

(คณะนักศึกษาได้ช่วยทางศูนย์ฝึกจำหน่ายสินค้าและของฝาก)

(บรรยากาศในช่วงบ่ายกับการทำงานของคณะนักศึกษา)

(บรรยากาศในช่วงบ่ายกับการทำงานของคณะนักศึกษา)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)