170822-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Cue & queue & Kew

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.08.22

Ref: # 596763


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “cue” และ “queue” และ “Kew”

         สะกดการออกเสียง เหมือนกัน ว่า KYOO”

Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบายว่า มีการใช้ “cue” ทั่วไปในทุกความหมาย มากกว่า “queue”

       แต่ผู้พูดและนักเขียนที่ระมัดระวัง ยังคงชี้ให้เห็นความแตกต่าง

โดยอ้างว่า “queue” คือ

      “ผมที่รวบหรือถักเป็นท่อน” หรือ “แถวตอน” “เรียงแถว” เช่น

           ‘She wore her hair in a queue which hung down to her waist.

           ‘Let’s queue up for the next bus.’

ส่วน “cue” อ้างอิง การใช้ในโรงละคร แสดง การกระทำ หรือคำพูด ที่บอกให้ทำ

       และในการใช้ทั่วไป เป็นการบอกนัยหรือเสนอแนะ

      ในการกีฬา “cue” เป็นแท่งไม้มีปลายเป็นยางสำหรับแทง บิลเลียดหรือ พูล เช่น

          ‘I don’t have a single cue as to his intention.’

          ‘When he missed the shot, the player broke his cue in anger.’

          ‘Right on cue the door opened.’

          ‘She stood in the wings and waited for her cue to go on.’

           ‘Kevin arrived right on cue to care for Henry.’

           ‘I think that’s my cue to explain why I’m here.’

          ‘Can you cue me when you want me to begin speaking?’

           ‘Customers queued up in front of the store.’

           ‘We had to queue up for an hour for the tickets.’

           ‘The system queues the jobs before they are processed.’

           ‘She wore her hair in a queue which hung down to her waist.’

ส่วน “Kew” คือชื่อสถานที่ส่วนหนึ่งใน

       “Greater London borough of Richmond-upon-Thames”

      และเป็นชื่อของ สวนพฤกษชาติ “Kew Gardens” (the Royal Botanic Gardens)           ก่อตั้ง เมื่อปี 1759 และมอบเป็นสมบัติชาติในปี 1841


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.176.160
เขียนเมื่อ 

"...Dictionary.com สะกด คำอ่าน “cue” และ “queue” และ “Kew” สะกดการออกเสียง เหมือนกัน ว่า KYOO”..."

I think these words sound like 'kew' (as in 'few' or 'dew' or 'view') more than 'kyoo' (as in 'ka-you' or 'koo').