บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่22 วันที่22สิงหาคม2560

วันนี้พวกเราได้ทำงานต่อจากเมื่อวานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ช่วยกันทำทั้งวันค่ะ


  (ช่วยกันทำอย่างเต็มที่)


  (ทำออกมาจนสำเร็จ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)