ฝึกงานวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

ได้ลงพื้นที่กับกองช่างไปเปลี่ยนหลอดไฟที่หมู่ 17

ได้ทำการเปลี่ยนขาหลอดไฟข้างถนน


ถางหญิงริมถนนที่ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)