2 1สิงหาคม

เช้าวันจันทร์ ผ.อ.ที่ศูนย์ฝึกได้นัดประชุมกันว่าเราจะปลูกพืชชนิดอะไรกัน


เเละที่ศูนย์ฝึกมีชาวต่างชาติมาดูงาน  ผ.อ.ได้ให้นักศึกษาฝึกงานเเนะนำที่ต่างๆในศูนย์  พูดถูกบ้างผิดบ้างปนๆกันไปส่วนใหญ่ใช้ภาษามือ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)