บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่22)วันที่22สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่22สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะนักศึกษาได้ช่วยกันทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ทำ เช่น แผนที่และอื่นๆ อีกหลายอย่างเพื่อเตรียมตัวในการนิเทศ ครั้งแรกค่ะ

 
                          ทำแผนที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)