การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่18

22 ส.ค.60

          ในวันนี้พวกเราจะไปลงชุมชนกันอีกครั้งเพื่อไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดินเป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบไม่สมบรูณ์เพราะตอนที่เราทำประชาคมนั้นยังมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ครบและยังไม่ชัดเจนเช่นเรื่องของความเชื่อ ประเพณี และความเป็นมาใสส่วนนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไร

                                                       สอบถามข้อมูลชาวบ้าน

                                                    ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

          และเนื่องจากชาวบ้านชุมชนสวนตะไคร้เป็นชุมชนเมืองมันก็ยากที่จะได้ข้อมูลที่แน่นอนเพราะบางบ้านก็ไม่ใช่คนพื้นที่บางคนก็ไม่รู้เรยมันจะได้ข้อมูลที่ยาก

                                               สอบถามข้อมูลหลายๆบ้าน

                                             ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

      พอเราได้ข้อมลูพอสมควรพวกเราก็กลับมาที่ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นกันเพราะบางอาจารติดทุระก็ยังไม่สามารถมาให้ข้อมูลเราได้เราจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลเลื่อยๆแต่เราก็ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์และครบตามเป้าหมายได้กำหนดไว้

                                               สอบถามเจ้าหน้าที่ในศูนย์

                                   ภาพถ่ายโดย ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

       นี่คือความสัมพันธ์ที่ดีภายในศูนย์เราค่ะ เราทำงานกันเหมือนครอบครัว และนี่คือการเก็บข้อมูลของเรา

                                              ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

                                                                ขอข้อมูลจากพี่เลี้ยง

                                                    ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

       จากทุกๆในการทำงานพวกเราต่างช่วยกันทำงานและช่วยเหลือกันและทุกๆมีหน้าทีที่ดีสำหรับการทำงานของตัวเองค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)