หนังแรงบัลดาลใจจากหนังดีๆ

หลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องเงาอัจริยะทำให้ได้แรงบัลดาลใจในการมองชีวิตจากการดูหนังพอวา่กล่าวได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตของผู้หญิงสามคน  การต่อสู้เพื่อสิทธิ์ "สาวผิวสี"ในยุคมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศและสีผิวยุคนั้นคนสีผิวและผู้หญิงไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบันมีการเหยีดหยามสีผิวอย่างรุนแรงถึงขนาดแยกห้องน้ำแยกห้องสมุดระหว่างคนผิวขาวเรื่องครูสาวประเภทสองโดนเหยีดหยามคณบดีที่เป็นตัวเองที่ดีเพราะครูนั้นแต่งกายเรียบร้อยมีความรู้ความสามารถแต่กับโดนคณบดีเหยีดหยามเพียงเพราะเป็นกะเทยความคิดของคนหลายคน  คนที่ด่ากะเทยอคติกะเทยไม่เหมาะสมไร้ความสามารถไม่สมควรทำอาชีพนี้

ที่มารูปภาพ: https://www.google.co.th/searc...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องบัลดาลใจในงานพัฒนาชุมชนความเห็น (0)