กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านโคกเศรษฐี (วันที่ 21 ส.ค.60)

กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านโคกเศรษฐี

      วันที่ 21 ส.ค. 60 ทีมฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้ทำการแบ่งกลุ่มทีมงานออกเป็น  2  กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 ทำงานอยู่ในศูนย์และกลุ่มที่ 2 ลงชุมชนเพื่อศึกษาเส้นทางและทำความคุ้นเคยกับคนในชุมชน  สำหรับดิฉันอยู่ในกลุ่มที่ 2 ในวันนี้ได้ลงชุมชนและไปเก็บภาพสถานที่สำคัญต่างๆภายในชุมชน ประกอบกับได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ใหญ่ยอด ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมตั้งปณิธานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ในวันนี้ทำให้การลงชุมชนของพวกเราได้ประโยชน์ถึงสองทางเพราะผู้ใหญ่พาพวกเราเข้าทุกหลังคาเรือน  และได้ให้พวกเราได้แนะนำตัวพูดเกริ่นว่ามาทำอะไรในชุมชน  บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง  ลุง  ป้า  น้า  อา  ทุกคนอบอุ่นเป็นอย่างมาก  แต่สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่คือ  “ทำไมผู้ใหญ่จึงไม่เรียกชาวบ้านรวมแล้วแจกทีเดียว  ทำไมต้องเดินเข้าทุกบ้าน?”  เหตุผลคือเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้นำและลูกบ้านประกอบกับบริบทในชุมชนเป็นชนบทชาวบ้านประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักจึงไม่สะดวกที่จะมารวมตัวกันง่ายๆ  ผู้ใหญ่จึงเป็นฝ่ายเข้าหาชาวบ้าน   

       ภาพที่ 1-3 กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านโคกเศรษฐี  (21-08-2560 :เวลา 9.00-16.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)