การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 21/8/2560

เตรียมดินเพื่อเปลี่ยนกระถางดาวเรือง

เปลี่ยนดินและกระถาง

เอาต้นดาวเรืองไปเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16ความเห็น (0)