การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่17

21ส.ค. 60

           ในการฝึกงานของวันนี้พวกเราก็ได้มาช่วยกันสรุปการทำเวทีนำเสนอของเมือวานซึ่งทุกๆก็ช่วยกันสรุปเพื่อที่จะให้งานนั้นออกมาดีและเสร็จไว้และหลังจากนั้นพวกเราก็มานั่งคิดข้อดีข้อเสียของเวทีการนำเสนอเมื่อวานโดยการบอกข้อดีและข้อเสียภายในกลุ่มผลลัพธ์    

                ข้อดีออกมาว่าจากเสียงส่วนใหญ่ว่าทุกคนมีความสามัคคีกันดี

                                              มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

                                              ช่วยกันแก้ไขเฉพราะหน้า

                และในข้อเสียคือ การทำงานมีการวางแผนที่ไม่ชัดเจนเท่าไร

                                              สมาชิกบางคนยังไม่กล้าแสดงออก

                และพี่เสี้ยงก็สรุปว่า  การจัดเวที่การนำเสนอเมื่อวานผลลัพธ์ออกมาดีพอสมควร ได้ความต้องการ ปัญหา และประเด็นในการทำโครงการครบตามเป้าหมายได้ข้อมูลชุมชนพอสมควรค่ะ

                และหลังจากนั่นเราก็มาตกลงคุยกันเรื่องงานสิ่งที่เราต้องทำในเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ว่าเราจำทำไรก่อนและหลังสรุปว่าเราจำทำแผนที่เดินดินชุมชนสวนตะไคร้  ทามไลน์ชุมชน ทามไลน์ศูนย์วิชาการเพือการพัฒนาชุมชนท้องทิ่นคือศูนย์ที่เราฝึกงานกัน และเก็บข้อมูลชุมชนและข้อมลูศูนย์มาทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้งานเสร็จทันวันที่อาจารย์ทางสาขามานิเทศภายในสิ้นเดือนนี้เราตกลงกันว่าจะทำงานให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อที่อาทิตหน้ามั่นใจทุกอย่างว่างานเสร็จครบทุกอย่างพร้อมที่จะให้อาจารย์มานิเทศค่ะ

                                                            ประชุมตกลงงาน

                                             ภาพถ่ายโดย  น.ส. ชริญา  แก้วบัวดี

           และหลังจากที่ประชุมกันเสร็จก็มีเพื่อนที่ไปลงชุมชนหาข้อมูลที่ชุมชนสวนตะไคร้จังหวัดนครปฐมไปสอบถามข้อมูลชุมชนเก็บรายระเอียดชุมชน

                                                  พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน

                                        ภาพถ่ายโดย น.ส. ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

           และอีกส่วนที่เหลือก็มาทำแผนที่เดินดินชุมชนสวนตะไคร้ต่อให้เสร็จเป็นการเก็บรายระเอียดเช่นตำแหน่งของบ้านแต่ละหลัง ซอยถนน ร้านค้า สถานที่สำคัญของชุมชนว่าอยู่จุดแและทิศทางไหนของชุมชนค่ะ

                                                               ระบายสีและทำสัญลักษณ์

                                                      ภาพถ่ายโดยน.ส. ผกามาศ  สองเมือง

                                                               เก็บรายระเอียดแผนที่เดินดิน

                                                              ภาพถ่ายโดย  น.ส. ชริญา  แก้วบัวดี

                                                     แผนที่เดินดินชุมชนสวนตะไคร้

                                                 ภาพถ่ายโดย  น.ส. ชริญา  แก้วบัวดี

                   

                                                       ช่วยงานทางศูนย์หลังจากที่ว่าง

                                                                 ภาพถ่ายโดย พี่บอล

                  และในทุกการทำงานค่ะพวกเราได้พูดคุยและตกลงกันว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรทุกคนต้องมีความกะตือรือร้นและรู้จักงานรู้จักหน้าที่ของตนเองและทำหน้าที่ของตนเอให้ดีที่สุดค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)