การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่14

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ดิฉันได้มีการจัดพิมพ์เอกสารและปริ้น อาจมีการขัดข้องเครื่องปริ้นเกิดปัญหาบ้างแต่ก็ได้ทำการซ่อมแซมจนสามารถกลับมาใช้ได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)