การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 18/8/2560

มาอบรมเกี่ยวกับผักไฮโด

นั่งฟังวิทยากรพูดเกี่ยวกับผักไฮโด

ช่วยกันเก็บอุปกรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)