การฝึกวิชาชีพ(21 สิงหาคม 2560)

วันนี้ได้เก็บข้อมูลชุมชน บริบทของชุมชนแต่ละบ้าน สอบถามข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านโคกเศรษฐี

และได้ทำแผนที่รอบนอกแก้ไขส่วนที่ยังไม่ถูก ได้ไปสำรวจพื้นที่รอบนอกแต่ละที่ที่สำคัญเอามาวาดลงใส่กระดาษ และตกแต่งให้สวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)