การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่16

วันนี้นักศึกษาได้มบีการทำปฎิทินชุมชนโดยมีป้าทิพย์เป็นคนบอกรายละเอียดทุกอย่างของปฎิทินของชุมชนวันในเเต่ละเดือนชุมชนหมู่บ้านเจ็ดริ้วมีประเพณีหรือวัฒนธรรมอะไรบ้างเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาต่อไปและนักศึกษาก็ได้มาทำการปักผ้าสไบต่อจากเมือวาน

ปักผ้าสไบต่อจากเมื่อวาน


ปักผ้าสไบต่อจากเมื่อวาน


ปักผ้าสไบต่อจากเมื่อวาน

ปฎิทินชุมชนหมู่บ้านเจ็ดริ้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)