การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

18 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้มีการจัดประชุมสภาท้องถิ่นตำบลลาดบัวขาว ในการประชุมก็มีการแจ้งสมาชิกในเรื่องต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)