การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่16

จ20 ส.ค. 60

             วันนี่พวกเราตกลงและวางแผนเรื่อง เวทีนำเสนอข้อมูลชุมชนและ swot ชุมชนสวนตะไคร้ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 การประชุมจะเริ่มขึ้นภาพในเย็นวันนี่ค่ะ

              และถึงเวลาประมาณบ่าย3โมงพวกเราก็เร่ิมไปจัดสถานที่   ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนสวนตะไคร้ พวกเราก็เริ่มจัดสถานที่กันจัดเก้าอี้เตรียมงานและในเวลา 17.00 ชาวบ้านชุมชนสวนตะไคร้ก็เริ่มทะยอยมาใช้ความร่วมมือกับพวกเรา

             และในการทำงานครั้งนี้พวกเราได้ตกลงการทำหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งดิฉันเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งไม่กล้าจับไมค์พูดว่าตื่นเต้นเลยก็ได้ฉันเลยมีหน้าที่อยู่ที่หน้าโต๊ะลงทะเบียนคอยรับชาวบ้านที่มาให้ความร่วมมือกับเราค่ะ

            ส่วนคนอื่นๆนั่นก็มีหน้าที่เป็นของตัวเอง เช่นคอยพูดหน้าเวที คอยจดประเด็นที่พูดความคิดเห็นของชาวบ้าน และก็เป็นมีคนที่คอยจดว่าทำอะไรตลอดงาน  ซึ่งผลปรากฎว่า ชาวบ้านชุมชนสวนตะไคร้ให้ความร่วมมือกับเรามากพอสมควรซึ่งทำให้งานเราดำเนินได้ไปด้วยดีมีชาวบ้านให้ข้อคิดที่ดีมากมายซึ่งมาพอและได้ประเด็นที่จะนำมาจัดทำโครงการและในการทำ  swot ค่ะ

และนี่คือประเด็นได้ทั้งข้อดี ข้อเสีย ความต้องการ และข้อมูลต่างๆที่อยู่ในชุมชนค่ะ

ข้อดี

        -ได้รับการคุ้มครองต่างๆมากขึ้น

       -ชุมชนสะอาดมากขึ้น

       -เพื่อนบ้านมีความสามัคคี

      -มีตู้น้ำหยอดเหรียญ

      - ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีความสุข

       -ชุมชนมีการพัฒนา

       -มีผู้นำที่เข้มแข็ง

       - ถนนดี

       -มีสิ่งอำนวยความสะดวก

       -ชุมชนสะอาด

       -ชุมชนมี่ความพอเพียง

 

ข้อเสีย

       -เด็กในชุมชนติดเกมส์

       -น้ำในลำคลองเน่าเสีย

 

ปัญหา

       -น้ำในลำคลองใช้ไม่ได้

       -ขาดปัจจัยในการรวมกลุ่ม

       -ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว

       -ไฟถนนไม่มี

       - ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ( ถนนบรรเจิดใจราช หน้าสนามฟุตบอล )

      -สายไฟเกะกะ

 

 ความต้องการ

       -ปลูกต้อไม้ริมคลอง

       -ที่ออกกำลังกาย

       -สร้างรายที่ได้จากน้ำที่มีตู้น้ำ

       -สวนสาธารณะและที่ออกกำลังกาย

       -กิจกรรมสวนสวนสาธารณะ

       -รวมกลุ่มผู้สูงอายุ

       -รวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

       -อยากให้ปรับปรุงึคลองเจดีย์บูชา

        -ต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าในหมู่บ้าน

        -อยากให้จัดงานลี้ยงในวันเด็ก และปีใหม่ วัดคริสมาสต์

       -อยากให้ชุมชนมีกิจกรรมในวันสำคัญ

         -อยากให้ที่อาศัยในหม่บ้านสวนตะไคร้รวมตัวมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และแบ่งเงินปัญผลในแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมงานที่ผลิต เช่น ผลิตตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู เพื่อเป็นของชำร่วยและเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างและบรรจุให้ดูสวยงามดัดแปลงตุ๊กตาหมีเป็นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้มีคุณภาพขายในชุมชนและร้านอาหาร

       -อยากให้ทำไฟฟ้าริมถนนให้สว่าง

       -อยากให้ปรับปรุงเรื่องถนนที่ชำรุด

       -อยากให้จัดการเรื่องสายไฟที่ละเกะกะ

       -อยากให้มีกิจกรรมสำหรับเยาวชน

       -ต้องการให้มรครูอาจารย์มาสอนเด็กๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

       -หมอจับเส้น

       -มีอาชีพราชการบางส่วน

       -ทำบุญประจำหมู่บ้าน

       -รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

       -ประเพณีศาล

        -ลำกลองยาว(มีที่ศาลเจ้าแม่ตาคลีในทุกๆปี ) บวงสรวง

       -ชุมชนเก่ามีเชื้อชาติที่เป็นไทยแท้ส่วนชุมชนใหม่มีเชื่อชาติจีนและอิสราม

        -ชุมชนใช้น้ำประปาของเทศบาล

       -ชุมชนมีรถขยะเก็บขยะทุกคืน

        -คนในชุมชนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ

       -มีเยาวชนที่มีจิตอาสา

       -ชุมชนมีผู้นำที่เข้มแข็ง

       -ชุมชนมีถถนหการคมนาคมที่ดี

 

-แก้ไข้จากข้อมลูเก่า

          -รัชการที่ 7  -รัชการที่ 6

           -คอลเจดีย์บูชารัชการที่ 4

           - ถนน บรรเอดใจราช

           -ชุมชนเคลือญาติ

           -เด็กบางคนมีโอกาสเรียนพิเศษ

           -พระมิ่งมงคลชุมชนเก่า

         เราก็ได้หัวข้อในการทำโครงการทั้งหมด 3 โครงกาีที่สอดคลองกันพอสมควร คือ ประเด็นเรื่อง ปลูกต้นไม้ริมคลองในพื้นที่สาธารณะ  ผู้สูงอายุ  เด็กและเยาวชน อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการทำเวทีครั้งนี้คือ เราได้หัวข้อในการทำswot  ตามเป้าหมายที่เราได้ประสงค์กันไว้ค่ะ

         และในช่วงท้ายค่ะเราได้มีของรางวัลแจกให้ชาวบ้านที่ได้เข้ามาให้ความร่วมมือ คือเราแจกข้าวสาร และขนมให้กับเด็กๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหลังจากนั้นพวกเราก็เก็บของทุกอย่างที่เรายกมาและแยกย้ายกลับบ้านค่ะ                     

                                                            ความร่วมมือของชาวบ้าน

                                                     ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

                                                 พูดถึงแต่ละประเด็นที่น่าสนใจ

                                                ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

                                       แจกของรางวัลให้กับผู้ที่เข้ามาให้ความร่วมมือทั้งเด็กและผู้ใหญ่

                                                ภาพถ่ายโดย  น.ส.ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

                                                      ประเด็นปันหาแล้วความต้องการ

                                            ภาพถ่ายโดย น.ส. ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

          และในการทำของวันนี้ค่ะทำให้เห็นความรักและสามัคคีกันช่วยเหลือกันและกันค่ะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ได้ตามเป้าหมายที่ประสงค์ไว้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)