การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560

ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาราชภัฎนครปฐม ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติงานที่ทางสาขากาพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)