KM&R2R to LO(10) ; AAR-2 "พลังและแรงบันดาลใจ"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM&R2R to LO(10) ; AAR-2 "พลังและแรงบันดาลใจ"

15 ปีของการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายอย่าง 
"การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพมากขึ้นของประชาชน"
"คุณภาพบริการที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียมมากขึ้น"

แม้ว่าทั้งสองประเด็นจะยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราได้ก้าวมาตามหลักการและแนวคิดของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ยิ่งมองเห็นว่าเราดำเนินรอยตามปณิธานขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ท่านพาดำเนินและเน้นย้ำการทำสิ่งต่างๆ เพื่อประชาชน และในการทำสิ่งใดๆ ก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน 
"การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพมากขึ้นของประชาชน" เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของชาว สปสช.
"คุณภาพบริการที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียมมากขึ้น" สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข

12 ปีชีวิตของการทำงานได้เข้าไปพัวพันกับการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในเรื่อง KM และ R2R แต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งการเข้าไปพัวพันการทำงานนี้มีเป้าหมายหรือหัวปลาของการจัดการความรู้หลายประเด็น และที่เป็นเป้าหมายหลักใหญ่ของตนเองคือ การสร้างคนให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เมื่อเขาสามารถเกิดปราฏการณ์นี้ เขาจะเกิดทักษะของการพัฒนาความรู้เชิงเทคนิคในการทำงาน และเกิดการพัฒนาความรู้เชิงชีวิตเบิกบาน คือ มีพลังชีวิตที่จะไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากในการทำงานสามารถก้าวผ่านและดึงศักยภาพของความเป็นมนุษย์มาทำงานเพื่อชีวิตผู้คนได้มากมาย ที่สุดเขาจะมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยความตื่นรู้และเบิกบาน

ช่วงรอยต่อหนึ่งทศวรรษ R2R ประเทศไทยการทำงานได้เคลื่อนผ่านไปชีวิตการทำงานได้เข้ามาพัวพันกับเรื่อง UC และพี่ๆน้องๆชาว สปสช. อย่างไม่มีคำว่าบังเอิญ และได้เกิดแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า (Inspiration)

"คนทำงานที่ดูแลเรื่องเงินให้ประชาชนและนำพาประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เป็นธรรม ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน เกิดแรงบันดาลใจและมีการเปลี่ยนแปลงในตนเอง (Transformation) ที่นำไปสู่การพัฒนาความรู้เชิงเทคนิคและพัฒนาความรู้เชิงชีวิตเบิกบานของบุคลากร สปสช. มีการจัดการความรู้และนำเครื่องมือต่างๆ มาพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง"

จากแรงบันดาลใจดังกล่าว ได้ก้าวไปสู่การลงมือทำอย่างตื่นรู้และเบิกบาน ไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ก็ได้ลงมือทำ และทำอย่างมีสติ สดชื่น และมีพลังในใจ ซึ่งผ่านมาแล้วสองโครงการที่ทำงานร่วมกับชาว สปสช. ซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายมาก

รวมลิงค์พลเมืองหลักประกันสุขภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2560  https://www.facebook.com/nipap...

รวมลิงค์ KM&R2R to LO สปสช.เขต4 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560
https://www.facebook.com/nipap...

จากโครงการล่าสุดที่จัดขึ้นวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่าน เป็นกระบวนการหนึ่งวันที่ใช้การเตรียมงานนานมากสำหรับตนเอง การเก็บรายละเอียด ความใส่ใจในตัวบุคคล เรื่องราว และองค์ประกอบต่างๆ จากนั้นนำมาสู่การออกแบบกระบวนการ KM ที่มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเกิดการเปลี่ยนแปลงในคน (Transformation) ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้ 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น; 
"ได้เห็นพลังของคนทำงานที่อยู่ในมุม สปสช. 
ความทุ่มเท ภารกิจการงานที่ล้นมือ งานใหญ่คนน้อย
เห็นศักยภาพและความสามารถที่เต็มเปี่ยม แม้ว่าใครจะบอกว่าคนที่ลาออกมาทำงานที่นี่ได้ค่าตอบแทนสูง แต่เมื่อมองดูแล้วพี่ๆ น้องๆ สปสช.ทำงานหนักไม่ต่างจากพี่น้องในกระทรวงสาธารณสุข แทบจะมองไม่เห็นความกรีดกรายหยิบโหย่งหรือไฮโซโก้หรูจากคนทำงานเหล่านี้เลย"

"พลังของการตื่นรู้และมีชีวิตชีวาในทุกๆ กระบวนการที่ถูกกำหนดกิจกรรมโดยมีเครื่องมือหลายๆ อย่างผสมผสานกันเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น Dialogue , Deep Listening ,Share&Learning, BAR,AAR และที่ชัดเจนมากๆภายใต้การออกแบบกระบวนการครั้งนี้คือ การนำ Reflective Learning มาใช้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ทำให้มองเห็นสายธารแห่งการเรียนรู้อย่างเป็น active learning (เป็นการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและมีชีวิตเบิกบาน) และเกิด interactive learning (ปฏิสัมพันธ์ภายในตนเองและระหว่างผู้อื่นภายใต้การเรียนรู้ในกิจกรรม)"

เป็นหนึ่งวันที่มีคุณค่ามากๆ ของการได้มองเห็นและซึมซับศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ตื่นรู้และเบิกบานได้ด้วยตนเอง มีอิสระภาพที่จะจัดการเรื่องราวภายในตนเองและเชื่อมมาสู่การจัดการในงาน แม้จะเป็นก้าวแรกที่คล้ายการออเดิฟ หรือการชิมลาง แต่ปรากฏการณ์นี้ก็ถือว่า เป็นการกล้าที่จะก้าวผ่านความคุ้นชินออกจาก comfort zone มาสู่พื้นที่การเรียนรู้อย่างเบิกบานได้ แบบสงบเย็นหากแต่ชุ่มช่ำในจิต

#KMUC
19-08-60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)