KM&R2R to LO(7) ; ร่วมกันมองช่องว่างที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM&R2R to LO(7) ; ร่วมกันมองช่องว่างที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม (C1-C5)  ทำ world cafe ค้นหา GAP และนำไปสู่การทำ Gap analysis ในรอบถัดไป
"ใน 1 ปีที่ผ่านมางานเด่นของกลุ่มงานคืออะไร คิดว่ายังมี GAP อะไรที่น่าจะพัฒนาต่อและควรทำอย่างไร"

เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้คือ การมีส่วนร่วมในการทำ Reflection แบบ Reflection in small group รวมถึง Decision-Making Analysis แต่เนื่องด้วยเวลาจำกัด กระบวนการเรียนรู้ได้รวบรัดให้สั้นลง จึงอาจดูเหมือนเป็นการชิมลางเท่านั้น แต่ก็พอมองให้เห็นภาพว่า ช่องว่างของการทำงานที่หลายๆ คนในองค์กรช่วยกันสะท้อนคิดมีพื้นฐานมาจากประเด็นไหนบ้าง เพื่อให้ลึกซึ้งและเกิดความต่อเนื่องมากขึ้นในองค์กรต้องเคลื่อนกันต่อในการทำ Gap Analysis แล้วการตัดสินใจเลือกประเด็นก็คงต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะไปเคลื่อนหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เพื่อไปเคลื่อน Policy ไหนขององค์กรและแนวคิดเรื่อง UC ได้บ้างไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (Direct path หรือ Indirect path)

จากการช่วยกันทำ Reflection อาจจะมีหลากหลายรูปแบบ
- ทั้งสามารถจัดการแก้ไขหรือพัฒนาได้เลย
- บางอย่างสามารถนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาเป็นคำถามการวิจัยได้

ในฐานะเป็นคนนอกมองว่านี่คือความท้าทายขององค์กร สปสช.เขต 4 จะมีทิศทางของการพัฒนาต่อไปอย่างไร กิจกรรมวันนี้จะเป็นเพียงแค่การชิมลางแล้วเลือนหายไป แล้วไปมุ่งพัฒนาด้านนอกที่เป็น content สาระความเป็นเลิศของงาน หรืออะไรก็แล้วแต่ตามเดิมต่อไปหรือจะโน้มกับมาพัฒนาศักยภาพด้านในที่เป็นกระบวนการทางปัญญาที่สืบเนื่องไปถึงความเจริญงอกงามและเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจด้วย (Transformation)

แต่ที่แน่ๆ ที่มองเห็นจากกิจกรรม คือ พลังของการตื่นรู้ทางปัญญา และศักยภาพของคนทำงานที่สามารถสร้างสรรค์พลังการทำงานได้มากมาย แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายถ้าผู้คนที่มีพลังอันเต็มเปี่ยมนี้ตกลงไปในหลุมดำของอะไรบางอย่างแล้วทยอยลาออกพร้อมจากไป 

การสร้าง Inspiration หรือแรงบันดาลใจ ให้เขาตื่นรู้และเบิกบานเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง Transformation ก็อาจจะทำให้เราได้พบปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของคนทำงานเพื่อประชาชนอีก 65 ล้านคนก็อาจเป็นไปได้ Kongwong Chackkarin Natha Sri Maylada Tanasurat Sunant Puthon Wanee Jatawong  Local Healthfund ยงยุทธ เอี่ยมฤทธิ์ ธวัช เหลี่ยมสมบัติ สุวรรณี ศรีปราชญ์  และ ท่าน อ. Chalor Santiwarangkana และอีกหลายคนในองค์กรคงต้องร่วมกันใคร่ครวญด้วยใจที่ตื่นรู้


#KMUC
15-08-60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)