KM&R2R to LO(12) ; AAR-4"ผู้นำ คุณค่าและความหมายต่อกระบวนการ"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM&R2R to LO(12) ; AAR-4"ผู้นำ คุณค่าและความหมายต่อกระบวนการ"

ก่อนถึงวันที่ 15 สิงหาคม ได้เขียน BAR ไว้ว่า
ความคาดหวังของการมาร่วมเรียนรู้ด้วยในครั้งนี้ คือ 
- ได้ซึมซับคุณค่าและความหมายของการทำงานของบุคลากรที่ดูแลเรื่องเงินและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ซึ่งครั้งนี้ สปสช.เขต 4 น่าจะพอเป็นแบบจำลองได้มองเห็นภาพการทำงานของ สปสช.ได้บ้าง
- ร่วมเรียนรู้วิธีคิดและวิธีมองงานที่นำไปสู่การพัฒนา โดยมีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เอื้อให้เกิดการมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจนขึ้น
- เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้บอกเล่าและแลกเปลี่ยนในวงกว้าง ลดช่องว่างของการเชื่อมความสัมพันธ์ในวิถีการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กระบวนการเรียนรู้ได้ผ่านไปค่อนข้างเป็นไปตามความคาดหวังและเขียนสกัดบทเรียนไว้ที่ "รวมลิงค์ KM&R2R to LO สปสช.เขต4 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560"( #KMUC https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1411654172215877) และสิ่งที่เกินความคาดหวังคือ

"การเข้าร่วมกระบวนการของผู้บริหารขององค์กร สปสช.เขต4 ทั้งสองท่าน คือ อ.นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ และคุณพนิต มโนการ รองผู้อำนวยการ ซึ่งกระบวนการที่จัดขึ้นครั้งนี้อยู่นอกแผน และเดิมทีเป็นการจัดเพื่อรองรับกระบวนการของวันที่ 23-24 สิงหาคม(ได้เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด) มีโอกาสได้ฟังแนวคิดของท่าน อ.หมอชลอ ทำให้ได้รับทราบว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคน เป็นอย่างมาก 

ส่วนคุณพนิต หรือที่คุ้นเคยเรียกท่านว่า "พี่ปักเป้า" ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร สปสช.เพราะอยู่ในยุคเริ่มบุกเบิกและที่สำคัญหลายครั้งได้เจอกันในเข้าร่วมประชุมวางรากฐาน R2R ประเทศไทย สมัยที่ สวสร.รับเป็นเจ้าภาพหลักในยุคห้าปีแรก ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคมจะเห็นได้ว่าผู้บริหารทั้งสองท่านให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคนทางด้านกระบวนการทางปัญญาและจิตใจอย่างยิ่ง

ท่านรองพนิต ทราบมาว่าในวันดังกล่าวมีประชุมสำคัญ แต่ก็เลือกที่จะไม่ทิ้งกระบวนการให้ลูกน้องช่วยกันประสานและเตรียมการทำ tale conference แทน สำหรับท่านผู้อำนวยการ อ.นพ.ชลอท่านอยู่ร่วมตลอดอย่างไม่ละทิ้งและมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม นับว่าได้ใจและเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรอย่างมาก

เคยเขียนถอดบทเรียนไว้ว่า...
หลายคนสะท้อนความคิดความรู้สึกต่อการเรียนรู้ในช่วงเวลานี้ว่า
"ผอ.ให้ความเป็นกันเองมาก ให้ข้อคิดที่ทำให้เราย้อนกลับมามองงานและสามารถไปต่อได้ ไม่เดินมั่วซั่ว หลงทาง หลายๆ คนรู้สึกเช่นเดียวกัน อินกับกระบวนการ"
"หลายคนมีความสุขสังเกตเห็นได้ชัด และกล้าพูดมากขึ้น ผอ.ท่านมีความเป็นอิสระและดูมีความสุข ท่านจะยิ้มน้อยๆ ทำให้พวกเราไม่เกร็งและผ่อนคลาย"
"การได้รับการสะท้อนคิดจาก ผอ.ทำให้รู้สึกว่าพวกเรามีคุณค่า เช่น น้องบางคนไม่กล้าพูดแต่ในกระบวนการเขาผ่อนคลาย ยิ้มและกล้าพูดมาก "

แม้ว่าบุคลากรจะไม่ได้มาร่วมทั้งหมด ท่านผู้บริหารทั้งสองท่านก็ไม่ได้บังคับหรือสั่งการ ท่านใช้ใจนำพาโดยแท้จริง 80%ที่เข้าร่วมถือว่าเป็นความสำเร็จของการขับเคลื่อนที่นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แม้ว่ากระบวนการที่จัดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่บีบรัดตัวและทุกคนดูเหมือนมีภารกิจเร่งรัด และใกล้ปิดปีงบประมาณ ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงเรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมด้วยใจอย่างเต็มที่

ชื่นชมและประทับใจผู้บริหารทั้งสองท่านที่มีความเป็นผู้นำ(พา)สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสำหรับตนเอง ต่อการร่วมงานกับชาว สปสช.ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกอย่างครบถ้วน เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ได้บอกกับทุกคนในตอนท้ายก่อนปิดกระบวนการว่า "การได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เมื่อได้มาเจอก็เต็มที่ทุกอย่าง" จำได้ช่วงเช้าพี่แจ็คมาถึงห้องประชุมในช่วงนั้นลงมือปรับแก้ไขการจัดห้องด้วยตนเองร่วมกับพนักงานโรงแรม ทราบมาว่าท่านรองพนิตชอบบรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลาย ปูผ้าและมีหมอน ซึ่งส่วนตัวก็มองว่านี่คือ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่นำพาให้หลายๆ คนเปิดประตูใจและคลายออกจากความกังวลได้ 

การจัดที่นั่งผู้บริหารให้ท่านได้กล่าวทักทายแบบเป็นกันเองและการวางเก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนไหว (movement) ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นสิ่งที่ใส่ใจและตั้งใจทำ ทำให้ลดช่องว่างได้ในเบื้องต้น และการเปิดประตูใจออกให้กว้างเท่าที่ทำได้ ทำให้ดวงจิตนี้นอบน้อมและพร้อมเปิดรับทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปสู่การตื่นรู้และเบิกบาน

เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่งดงามในเส้นทางของการฝึกฝนและเรียนรู้ที่จะเป็นอยู่ในวิถีการงาน ชื่นชมและประทับใจบุคลากร สปสช.เขต4 ทุกท่านที่มีรอยยิ้มและมิตรภาพอันอบอุ่นมอบให้ ตลอดจนโอกาสที่ผู้บริหารทั้งสองท่านนำพาบุคลากรก้าวไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งหาได้ยากมาก ทำให้นึกถึงเมื่อสิบสองปีก่อนที่ได้ร่วมงานครั้งแรกกับท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่จังหวัดพัทลุง ท่านดำเนินให้เห็นถึงการให้คุณค่าและสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึ้นในวิถีการทำงานที่นำไปสู่การเกิดปัญญาและทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีที่เจริญงอกงามทางจิตใจ

#KMUC

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)