ครั้งที 16 : ( 18 สิงหาคม 2560)

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ทำงานกันหลากหลาย

                  ในช่วงหลังจากลงชื่อเข้าทำงานตามเวลาเรียบร้อย วันนี้ก็มี่ใครมาสายอีกเช่นเคย วันนี้ในวันนี้ที่ศูนย์ของเราเป็นพื้นที่ประชุมงานของโครงการจิตอาสาประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ทำให้วันนี้ที่ศูนย์ฝึกของเราจึงมีคนเข้ามาเป็นจำนวนมาก พวกเราก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเก็บภาพ เสิร์ฟน้ำ และหารกลางวัน ในช่วง สายๆเราได้รับหน้าที่จากพี่เลี้ยงให้ตัดต่อวิดิโอ โครงการผู้สูงอายุซึ่งเราได้นำวิดิโอจากรายการราชภัฏทอล์คมาใช้ต่อ  

               ภาพขณะตัดวิดิโอ พร้อมทำงานเอกสาร ภาพถ่ายโดย:นายเอกรินทร์ สีเอก

            วันนี้พวกเราได้นำ ข้อมูลชุมชนสวนตะไคร้ ที่ได้ไปขอและสำรวจมาพิมพ์ใส่ลง เวิร์ดทำเป็นไฟล์เอกสารให้เรียบร้อยซึ่งเป็นจำนวนหลายหน้า รับผิดชอบการทำโดย นายเอกรินทร์ สีเอก และ นางสาว จินตนา แก้วระย้า  อีกฝั่งหนึ่ง นางสาว ชริญา แก้วบัวดี ก็ได้ทำมายแมปสรุปงานให้กับศูนย์ ส่วนนางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี ก็ออกไปตรวจตลาดปันสุข ดูแลความเรียบร้อยที่ตลาดปันสุขกับพี่ที่ ศูนย์ฝึก

       หลังจากตัดวิดิโอเรียบร้อย เราก็ได้มาแผนที่เดินดินที่ไปเดินมาที่ชุมชนสวนตะไคร้มาทำให้เรียบร้อยเพื่อ ที่จะเอาลงกระดาษ flip chart วันนี้ในศูนย์มีงานจำนวนมาก จึงทำให้งานส่วนใหญ่ที่ทำในวันนี้เป็นงานของศูนย์

           ถึงเวลาพักเที่ยง 13.00 น. พวกเราก็รับประทานอาหารกลางวันกัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยทุกคนก็กลับมาทำงานที่ได้รับมอบหมายกันต่อ  


              ภาพณะทำงานที่ได้รับหมอบหมาย ภาพถ่ายโดย:นายเอกรินทร์ สีเอก

         ภาพงานของศูนย์ที่หมอบหมายให้พวกเราทำ ภาพถ่ายโดย:นายเอกรินทร์ สีเอก

                ภาพขณะช่วยงานในศูนย์ฝึก ภาพถ่ายโดย: นาย ปฐงพงศ์ จงศักดิ์สวัสดิ์

           ช่วง 15.00 น. กว่าๆ หลังจากที่ทำงานที่ตนเองได้รับหมายกันเสร็จแล้ว ทุกคนก็มาช่วยกันวาดแผนที่เดินดินของชุมชนสวนตะไคร้ ส่วนนายเอกรินทร์ สีเอก ก็ต้องออกไปเดินเอกสารให้กับศูนย์ และนางสาว จินตนา แก้วระย้า ก็ออกไปช่วยพี่ๆทำงานข้างนอก เราทำงานกันจน 17.00 น. แต่แผนที่ก็ยังไม่เสร็จดี 17.00 น.ก็ได้เสลาที่เราจะไปประชาสัมพันธ์ย้ำ เรื่องการทำเวทีนำเสนอข้อมูลที่สวนตะไคร้ ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่กองสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน โดยมี คุณ ณัฐวุฒิ อนุชิตารมณ์ เป็นผู้นำในการพูดประชาสัมพธ์และเชิญชวนชาวบ้าน

            หลังจากประชาสัมพนธ์เสร็จเราจึงได้มอบกำหนดการวันอาทิตย์ที่ 20 สองหาคม 2560 นี้ให้กับคุณ ณัฐวุฒิ พร้อม ขอคำแนะนะ ในการเข้ามาทำเวที และปรึกษากันต่ออีกสักพัก จนเวลา 18.30 น. จึงกล่าวขอบคุณ คุณ ณัฐวุฒิ และขอตัวกลับ........  

      ภาพขณะวาดแผนที่เดินดินชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย:น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

          ภาพขณะวาดแผนที่เดินดินชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย:น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

ภาพขณะร่วมประชาสัมพันธ์เวทีกับคุณ ณัฐวุฒิ อนุชิตารมณ์ ผ่านเสียงตามสายของชุมชน ภาพถ่ายโดย: น.ส.ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

ภาพขณะกล่าวประชาสัมพันธ์เวทีกับคุณ ณัฐวุฒิ อนุชิตารมณ์ ผ่านเสียงตามสายของชุมชนภาพถ่ายโดย:น.ส.ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

ภาพขณะขอคำแนะนำและคำปรึกษาการทำเวที กับคุณ ณัฐวุฒิ อนุชิตตารมณ์ ภาพถ่ายโดย:นาย เอกรินทร์ สีเอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)