ลาดตตระเวน บ้านแหลมใหญ่

ลาดตระเวน จับพิกัดโครงสร้างป่าและความอุุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้านแหลมใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานวันที่18ความเห็น (0)