ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 14

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มของดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 และติดตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและเป็นกันเอง การประชุมครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องของสาธารณภัย เช่น การป้องกันตัวเองจากภัยร้าย เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเอาตัวรอดยังไงให้ตัวเองปลอดภัยและยังมีการติดตามโครงการว่ามีการปฏิบัติอย่างไร มีการประเมินผลว่าชาวบ้านสามารถจะทำได้ไหมในเรื่องที่ได้ประชุมไปในครั้งนี้

                                                       รูปป้ายโครงการที่เข้าประชุม


                                                              รูปการเข้าร่วมประชุม


                            รูปการเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องสาธารณภัยและประเมินผลโครงการ


                                                  รูปหมู่กับหัวหน้าหมู่ของแต่ละหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)