หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

การปักผ้าสไบ

ครั้งที่ 13  วันที่ 17  สิงหาคม 2017

                    วันนี้กลุ่มของกระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 1 และเป็นการประชุมที่ศูนย์ฝึกอีกด้วย มีการจัดสถานที่และเข้าร่วมประชุมกับชาวบ้าน พร้อมร่วมทำกิจกรรม โดยการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนสมุทรสาครตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           โดยมีพี่วิทยากรทั้งสองท่าน คือ พี่หัสดี และพี่ธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินการในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มของกระผมรู้สึกสนุกสานและได้รับความรู้ต่างๆ จากพี่วิทยากรทั้งสองท่าน ได้รู้ถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และได้เรียนรู้การปักผ้าสไบ อาชีพของชาวบ้านที่นี่จะเป็นการปักผ้าสไบเอาไว้ใช้เองและนำไปขายส่งออกสู่ตลาด ส่วนราคาที่ขายได้ ราคาประมาน ผืนละ 500 ถึงผืนละ 1000 จากการได้เรียนรู้การปักผ้าสไบแล้ว พวกผมได้ลองทำการปักผ้าสไบบ้าง ในการทำครั้งนี้รู้สึกเก้งก้างๆไม่ค่อยชำนาญ แต่ก็รู้สึกสนุกแถมฝึกสมาธิเราอีกด้วยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมากและให้การดูแลกลุ่มของกระผมเป็นอย่างดี รู้สึกภูมิใจที่ได้ฝึกงานที่ศูนย์นี้ ไปดูภาพประกอบกันเลยครัพ

 

ภาพนี้คือภาพหมู่ในการเข้าร่วมประชุม


 


 

ภาพนี้จะเป็นการนั่งฟังการให้ความรู้จากพี่วิทยากร ในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมแล้วก็การปักผ้าสไบ


 


 

ภาพนี้จะเป็นการเข้าร่วมการทำกิจกรรม คือ การวาดรูปสื่อความหมายลึกๆ ที่บอกเกี่ยวกับหมู่บ้านเจ็ดริ้ว


 

ภาพนี้จะเป็นการนำเสนอภาพที่อธิบายถึง ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่


 

ภาพนี้จะเป็นการเตรียมการปักผ้าสไบ โดยการวาดแบบลายที่จะปัก


 

ภาพนี้จะเป็นการให้ความรู้จากอาจารย์ ที่สอนการปักผ้าสไบ


 


 

ภาพนี้จะเป็นผ้าสไบที่ปักแล้ว และมีลวดลายต่างๆ ที่เตรียมพร้อมจะส่งขายและไว้ใช้เอง ล้วนเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)