กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกดาวเรือง ๙๑๐๑ ตำบลนายาง ภายใต้โครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อ(18 สิงหาคม 2560)

                  กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกดาวเรือง ๙๑๐๑ ตำบลนายาง ภายใต้โครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อ

                ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เดินทางโดยรถจักรยานไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโคกเศรษฐี เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกดาวเรือง ๙๑๐๑ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ช่วยกันนำถุงนำมาใส่ดินเพื่อนำไปเพาะชำต้นดาวเรือง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะนำต้นดาวเรืองให้แต่ละหมู่บ้านในตำบลนายางได้นำไปปลูกเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 


กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกดาวเรือง ๙๑๐๑ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)