ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 17 สิงหาคม 2560)

วันที่ 17 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลา08.30 น. ของการฝึกงานได้มีบริษัทคูโบต้าและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหิดล มาดูงานที่โรงสีเพื่อศึกษาในเรื่องของการสีข้าวที่ชาวบ้านในชุมชนได้นำข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวนั้นมาสีที่โรงสีและได้ศึกษาวิธีการทำนาโดยไม่ได้ใช่สารเคมี


        บริษัทคูโบต้าและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหิดลฟังคำบรรยายของ พ่อแรม เชียงกา


        สาธิตการแพ็คข้าวและซีนข้าวให้บริษัทคูโบต้าและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหิดล ดู


เวลาประมาณ 11.30 น. ได้นำข้าวและขนมที่โรงสีไปตั้งที่ศาลาทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำออกไปโชว์และจำหน่ายให้กับคณะที่มาดูงานได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก


          นำข้าวและขนมของโรงสีมาตั้งที่ศาลาทำการผู้ใหญ่บ้านจำหน่ายให้กับคณะที่มาดูงาน

เสร็จจากช่วงเช้าหลังจากคณะดูงานได้เข้ามาดูงานเสร็จแล้วและการนำข้าว ขนม ของโรงสีไปตั้งที่ศาลาแล้วก็กลับมาที่ศูนย์เพื่อช่วยกันทำแผนที่เดินดินกันต่อค่ะ


                                                        ช่วยกันทำแผนที่เดินดิน


                                                       แผนที่เดินดินใกล้จะเสร็จแล้ว

สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะค่ะ พรุ็งนี้ค่อยมาระบายสีตกแต่งกันต่อนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)