ฝึกงานครั้งที่13 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่18 สิงหาคม 60 วันนี้ทำจิตอาสา แต่งกิ่งไม้และความความสะอาด อบต.โพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)