โซนี่ประกาศเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดในตระกูลเครื่องเล่นยอดฮิตอย่าง Walkman MP3 Player ด้วยฟังก์ชั่นที่เป็นจุดเด่นก็คือ สามารถชาร์จประจุได้เร็วมาก โดยชาร์จแค่ 3 นาที  สามารถเล่นได้นาน 3 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเครื่องเล่น MP3 ที่สามารถรีชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วที่สุดในอนาฅตSony WALKMAN  รุ่นใหม่นี้เมื่อชาร์จแบตเต็ม จะสามารถเล่นต่อเนื่องได้นานถึง 28 ชั่วโมงเมื่อเล่นไฟล์ฟอร์แมต  ATRAC3  และ  27 ชั่วโมงสำหรับไฟล์ฟอร์แมต  MP3 โดยแบตเตอรี่ภายในที่ใช้เป็นแบบลิเธียมอิออนเครื่องเล่นรุ่นนี้แม้จะมีขนาดเล็ก แต่สามารถจุเพลงจากแผ่นซีดีได้ถึง 90 แผ่นสำหรับรุ่น 2GB , 45  สำหรับรุ่น 1GB  และ 22 แผ่นสำหรับรุ่นความจุ 512 MB ขนาดของเครื่องบาง ละเบามาก มีความยาวแค่ 79 มม. และหนัก 25 กรัม ส่วนแสดงผล OLED 1 บรรทัดจะปรากฏบนตัวเครื่องในรูปของดอตเมตริกซ์