ในตอนเช้าวันนี้ผมได้ไปถ่ายVDO วงจรปิด  คือการฉายภาพขึ้นจอโทรทัศน์ในช่วง Sci – Show  ซึ่งเป็นช่วงการโชว์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีจัดขึ้นทุกวันวันละ 2 รอบ  ก่อนที่ผู้เข้าชมจะไปชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ต่อ  และวันนี้เป็นการโชว์การทดลองเรื่อง  การถ่ายเทพลังงานความร้อน  ซึ่งจะต้องมีการสาธิตโดยใช้หลอดทดลอง  และหลอดนี้ก็มีขนาดเล็กมากอาจทำให้ผู้เข้าชมด้านหลังเห็นไม่ชัดเจน  ผมจึงได้รับมอบหมายให้ไปตั้งกล้องเพื่อจับภาพขึ้นจอฉายจบท้ายด้วยตอนเย็นในวันสุดท้ายของงาน Sci – Film  คือพิธีปิดและมอบรางวัลให้แก่ภาพยนตร์ยนตร์ที่ส่งเข้าประกวด  ในงานนี้ผมก็ได้เป็นช่างภาพอีกครั้ง  ในการเก็บภาพบรรยากาศงานพิธีปิด