ฝึกงานวันที่ 11


ฝึกงานวันที่ 11

ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ มาหาความรู้ เรียนรู้การพัฒนาโครงการของพื้นที่หุบกระพง และศึกษาการทำการปอกค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)