ฝึกงานวันที่ 10

ฝึกงานวันที่ 10

วันนี้เซ็นชื่อแล้วประชุมเรื่องชาวบ้าน แยกย้ายกันทำงานที่บ้าน ต่างคนต่างทำงานค่ะ งานเยอะมาก เลยไม่มีรูปถ่ายเลยค้ะ ถ่ายรูปเพื่อนไว้จ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)