80-โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วทีปถั่วแดนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดร. ทิวากร เหล่าลือชา

วิจัยถั่วทีป ถั่วแดน

รายงานผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร CML : Community Marketing Learning  

Click

TV : รับชม ถั่วทีป ถั่วแดน TV คลิก http://viyoutube.com/channel?i...

 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557-2561 ภายใต้แนวคิด CML community  marketing learning โดยมีศาสตรจารย์ ดร.สนั่น  จอกกลอย  ผู้เชี่ยวชาญถั่วลิสง ที่ปรึกษาโครงการ โดยมี ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑืถั่วคั่วทราย และน้ำถั่วลิสง จำหน่ายใน ร้าน Top supermarket ทั้ง 9 สาขาในภาคอีสาน ประกอบด้วย มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์  อุบลราชธานี อุดรธานี สุรินทร์ ขอนแก่น และสาขาอำเภอหนองหาน อุดรธานี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร/ID line : 0821121590 ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ภายใต้ชื่อตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน  สินค้า นำ้ถั่วลิสง ถั่วลิสงคั่วทราย ไอศครีมถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสง

คลิก https://www.facebook.com/group…

https://www.facebook.com/Tiwak…

Tuateep Tuadan Story ของ ถั่วทีป ถั่วแดน (Tuateep Tuadan)  คำว่า ถั่วทีป
หมายถึง ถั่วลิสงที่เป็นแสงสว่างแห่งความอยู่รอดของชุมชนหรือทีปที่แปลว่าแสงสว่างของชุมชนในการ
มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนคำว่า ถั่วแดน หมายถึง ถั่วลิสงสามารถนำไป
แปรรูปได้ทุกอย่าง และจำหน่ายได้ในจังหวัดมุกดาหาร ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า ถั่วทีป ถั่วแดน (Tuateep Tuadan) ทำการจำหน่ายในจังหวัดมุกดาหาร
ในต่างจังหวัด และแผนการจำหน่ายในต่างประเทศ

ถ่ายทอดความรู้ในรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท.จังหวัดมุกดาหาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร/ID line : 0821121590 ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ภายใต้ชื่อตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน  สินค้า นำ้ถั่วลิสง ถั่วลิสงคั่วทราย ไอศครีมถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสง คลิก https://www.facebook.com/group…


คลิก http://www.wisdomking.or.th/

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 และจัดทำข้อเสนอโครงงานวิจัยตามแผนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรที่ทำงานด้านวิจัย เข้าร่วม

คลิกประกอบการนำเสนอ 20170915061151.pdf

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบรางวัลความสำเร็จในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 11:00 น.นี้ ณ ชั้น 1 โซนบี เซ็นทรัล ลาดพร้าว มอบรางวัลผลงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ [email protected] ส่งเสริมธุรกิจชุมชน Marketing research ในกลุ่ม Rising star ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน Tuateep Tuadan

https://www.kmutt.ac.th/jif/pu...

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยถั่วทีปถั่วแดนในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 

http://journal.rmu.ac.th/journ...

http://www.kmutt.ac.th/jif/pub...

การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชา

คำสำคัญ (Tags)#ดร.ทิวากร เหล่าลือชา#วิจัยถั่วทีป ถั่วแดน

หมายเลขบันทึก: 633881, เขียน: 17 Aug 2017 @ 10:20 (), แก้ไข: 14 Jul 2018 @ 11:49 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)