ฝึกงานวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จัดเตรียมการ สภา อบต สัญจร


ลงชื่เข้าร่วมการประชุม


ฟังการประชุม


เตรียมเสิบอาหารว่าง


ท่านอาหารเที่ยงรวมกับสภา  อบต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)