การที่เราสามารถอ่านภาษาอื่นๆได้เหมือนกับว่าจะเป็นประตูที่พาเราไปสู่สถานที่ใหม่ๆ เช่นเมื่อเราอ่านภาษาอังกฤษได้จะทำให้เราทราบวิทยาการ ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าภาษาไทยไม่ดีนะ แต่เราควรรู้ให้เท่าทันโลกว่าเขาไปถึงไหนแล้ว แล้วนำมาปรับให้เข้ากับสังคมไทย การอ่านภาษาอังกฤษบางครั้งไม่จำเป็นต้องอ่านข้อมูลทั้งหมด เราสามารถใช้การอ่านอย่างเร็ว (Reading quickly for details) ก็ได้เช่น ใช้การดูวันที่(date) ดูตัวเลข(numbers)ดูตัวอักษรใหญ่(capital letters)ดูเครื่องหมาย commas หรือ ดูเดือน(months) ลองอ่านเรื่องนี้ครับ  

  

       In 1900, the population of our town was 2,100 people. Just 50 years later, the population was over 10,000. By 1980, the town has grown to 42,000. And in this year’s count, a population of 55,432 was reported.

   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> คำถามถามว่า When did they take the population counts?</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><div style="text-align: center">Monkey 2</div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>  วิธีการที่จะทำให้เราที่สุดก็คือ ควรไปดูปี คริสต์ศักราช และ และจำนวนตัวเลข  พอจะตอบคำถามได้ไหมครับ  รอคำตอบอยู่นะครับแล้วจะรีบมาเฉลยครับ  การทำข้อสอบที่มีเรื่องให้อ่านมากๆ บางทีผู้เขียนใช้อ่านคำถามก่อนแล้วค่อยมาหาคำตอบครับผม </p><p><div style="text-align: center">Rubber Duck</div></p><p></p><p>   Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4</p>