การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

15 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้ช่วยพี่ที่สำนักงานแจกรูปถ่ายของชาวบ้านที่มาถ่ายรูป เพื่อน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมมหาภูมิพลอดุลยเดช


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)