วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 3, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-50 คนความเห็น (0)