การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน

วันนี้พี่ๆที่สำนักงาน ได้ให้เราตรวจสอบ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปี 2561


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)