การฝึกประสบการณ์ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

วันที่10-11ส.ค พ.ศ 60

วันที่10 กลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมประชุมอบรมการถ่ายเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรใน หมู่7 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 

วันที่11กลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ในหมู่ที่1 ณบริเวณวัดตาล ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรีร่วมกับทหารจากค่ายทหารบกที่16และร่วมกับชาวบ้านด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)