บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 14 วันที่ 14 ส.ค.2560

ในวันนี้ได้ต้อนรับคณะที่มาดูงานจาก คลองหลวง จ.ปทุมธานี และได้ร้องเพลงสรรเสริญสดุดี เนื่องในวันแม่ และได้เตรียมของหั่นผักเพื่อทำกับข้าวเลี้ยงคนที่มาดูงาน และได้เสริฟอาหารกลางวันให้คนทึ่มาดูงาน พอกินเสร็จก็ช่วยกันล้างจานเพื่อนำไปคืนกับทางวัด 

ต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานจาก จ.ปทุมธานีร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเนื่องในวันแม่
ได้มีการแนะนำตัวให้ผู้ที่มาดูงานได้รู้จัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)