ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 11 สิงหาคม 2560)

วันที่ 11 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานเป็นการทำงานของเราเองเป็นการทำปฎิทินฤดูกาลและปฎิทินชุมชนประเพณีของชุมชน หมู่บ้านหนองขุยต่อจากของเมื่อวานนี้และได้ช่วยงานภายในศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เดินทางไปหมู่บ้านหนองขุย หมู่ที่ 4 เพื่อไปตามเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์และไปดูแผนผังจุดเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย บ้านของปราชญ์ที่เราจะไปสัมภาษณ์นั้นคือบ้านของ คุณ อภิชาติ สมคิด ซึ่งเขาเป็นปราชญ์ด้านการก่อสร้างแต่วันนี้เราไม่เจอเขาเพราะคุณ อภิชาติ สมคิด จะออกไปทำงานทุกวันเราจึงต้องรอไปเจอคุณ อภิชาติ สมคิด ในวันจันทร์ค่ะ


                                              ช่วยกันทำปฎิทินฤดูกาลของหมู่บ้านหนองขุย


                                                   ปฎิทินฤดูกาลของหมู่บ้านหนองขุย


                                  ช่วยกันทำปฎิทินชุมชนประเพณีของชุมชน หมู่บ้านหนองขุย


                                        แผนผังแสดงจุดเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองขุย หมู่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)